Σύμβουλοι λογισμικού

(Κωδικός θέσης: 1258)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων

 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών

 • Υποστήριξη πελατών

 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις

 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project

 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών

 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής

 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών

 • Επίλυση προβλημάτων

 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης

 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο

 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας

 • Οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν

 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus

 • Άμεση πρόσληψη

 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης

 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση

 • Συμμέτοχη σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας

 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία

 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας

 • Παροχή ανταποδοτικού προγράμματος

 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

 • Stock option opportunity

 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Θέλετε να συμμετέχετε στην ομάδα μας;
Θέλετε να δείτε όλους τους τομείς καριέρας της εταιρείας μας;
Θέλετε να μάθετε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας;
Θέλετε να κάνετε την πρακτική άσκησή σας;