Σύμβουλοι λογισμικού

(Κωδικός θέσης: 1258)

Η Terracom Α.Ε. αποτελεί μια από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας, με υψηλή τεχνογνωσία, αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο καινοτομία και έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων

 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών

 • Υποστήριξη πελατών

 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις

 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project

 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών

 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής

 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών

 • Επίλυση προβλημάτων

 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης

 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο

 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας

 • Οργανωτικές ικανότητες

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν

 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus

 • Άμεση πρόσληψη

 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης

 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση

 • Συμμέτοχη σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας

 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία

 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας

 • Παροχή ανταποδοτικού προγράμματος

 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

 • Stock option opportunity

 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Θέλετε να συμμετέχετε στην ομάδα μας;
Θέλετε να δείτε όλους τους τομείς καριέρας της εταιρείας μας;
Θέλετε να μάθετε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας;
Θέλετε να κάνετε την πρακτική άσκησή σας;