Τι είναι ο ERP consultant; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ένας Σύμβουλος ERP ειδικεύεται στα συστήματα προγραμματισμού πόρων επιχειρήσεων ...