Τι είναι ο Full Stack Engineer; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ένας Full Stack Engineer είναι εκείνος ο προγραμματιστής λογισμικού ...