Τι είναι ο Project Manager; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ένας Project Manager είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ...