Τι είναι ο Software Engineer; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ο Μηχανικός Λογισμικού είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ...