Αξιότιμε κύριε/κυρία,

Σας ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε το βιογραφικό σας και για την επιθυμία σας να συνεργαστείτε μαζί μας.

Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα χειριστούμε με προσοχή και εμπιστευτικότητα τα στοιχεία σας.

Μετά από προσεκτική μελέτη των πληροφοριών που μας στείλατε θα επιλέξουμε κάποια άτομα τα οποία θα τα καλέσουμε στα γραφεία μας για να συζητήσουμε από κοντά και να γνωριστούμε καλύτερα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα επιλέξουμε αυτούς στους οποίους θα προτείνουμε τελικά να συνεργαστούν μαζί μας.

Σε περίπτωση που δεν είσαστε σε αυτή την επιλογή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας αλλά και να σας ζητήσουμε προκαταβολικά συγνώμη για την ταλαιπωρία στην οποία πιθανά σας υποβάλαμε και να σας παρακαλέσουμε να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί μας σε μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων στην Terracom.

Τέλος σας παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Ζαχαράκης
CEO

* Ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας πρόσληψης, η Terracom A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με αιτούντες εργασία. Το εύρος των προσωπικών πληροφοριών που χρειάζεται και συλλέγει η Terracom A.E. περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου, λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, τις δεξιότητες, την εμπειρία και το ιστορικό εργασίας σας. Η Terracom A.E. έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να τηρεί αρχεία της διαδικασίας. Η επεξεργασία δεδομένων από αιτούντες εργασία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τη διαδικασία πρόσληψης, να αξιολογήσουμε και να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασίσουμε σε ποιον θα προσφέρουμε θέση εργασίας στην εταιρεία. Οι τρόποι συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι μέσω του site μας και στα επίσημα κανάλια της εταιρείας μας στα μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν εσωτερικά για τους σκοπούς που αφορούν την διαδικασία πρόσληψης. Αυτό περιλαμβάνει τα μέλη της ομάδας ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων, συνεντεύκτες, διευθυντές και προσωπικό πληροφορικής. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στα συστήματά μας όχι για περισσότερο από 12 (δώδεκα) μήνες, για την εξέταση μελλοντικών ευκαιρίων απασχόλησης. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ή όταν μας το ζητήσετε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν. Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης ενός αντιγράφου των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, δικαίωμα από τον οργανισμό να αλλάξει εσφαλμένα ή ελλιπή δεδομένα, δικαίωμα απαίτησης από την εταιρεία να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@terracom.gr.