Τι είναι ο Account Manager; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ο Account Manager  είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με ...