Ο Account Manager  είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους πελάτες μιας εταιρείας και τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών. Ο ρόλος ενός Account Manager ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας στην οποία εργάζεται, αλλά ο κύριος στόχος του είναι να διατηρήσει και να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της.

Υπάρχουν κάποια κοινά προσόντα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία σε αυτόν τον ρόλο. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πτυχίο σε τομείς Marketing Και Επιχειρηματικότητας ή σε σχετικό τομέα

 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση και τη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης προβλημάτων και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν.

 • Η γνώση της αγοράς και των προϊόντων/υπηρεσιών των ανταγωνιστών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των πελατών.

 • Δεξιότητες πωλήσεων και διαπραγμάτευσης που βοηθούν στο κλείσιμο συμφωνιών και στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης.

 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για αποτελεσματική διαχείριση πολλών λογαριασμών και ιεράρχηση εργασιών.

Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν:

 • Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες της επιχείρησης για την αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών.

 • Εντοπισμός και επιδίωξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με υφιστάμενους πελάτες για την αύξηση των εσόδων.

 • Παρακολούθηση της απόδοσης των λογαριασμών πελατών για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

 • Επίλυση ζητημάτων πελατών και αντιμετώπιση τυχόν ανησυχιών για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών.

 • Συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων, υποστήριξης και marketing για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους πελάτες.

 • Παροχή τακτικών αναφορών (reports) στα ανώτερα στελέχη σχετικά με τα αιτήματα των πελατών και το βαθμό ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες / προϊόντα που παρέχει η εταιρεία.

Η θέση του Account Manager είναι αναγκαία σε μια επιχείρηση για πολλούς λόγους όπως:

 • Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής σχέσης με τους πελάτες, κάτι που είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και την αύξηση των εσόδων.

 • Διασφαλίζουν ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας και αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

 • Βοηθούν στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με τους υπάρχοντες πελάτες και στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας.

 • Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας.

 • Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες και στην πρόληψη πιθανών προβλημάτων που οδηγούν σε οικονομικές ζημιές.

Συνολικά, ο Account Manager είναι ζωτικός ρόλος σε κάθε εταιρεία που έχει ως κύριο αρμοδιότητα την επαφή με τον τελικό πελάτη και την αύξηση του βαθμού  ικανοποίησης των πελατών με σκοπό την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Οι δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και οικοδόμησης σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας για να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες. Οι Account Managers είναι ουσιαστικοί για την επιτυχία μιας εταιρείας και η συνεισφορά τους είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς προφίλ της εταιρείας στην αγορά.