Είναι υπεύθυνος για τη χάραξη, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής Marketing με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Ο υπεύθυνος Marketing μπορεί να εργαστεί σε ένα πλήθος από διαφορετικές εταιρίες και οργανισμούς καθώς κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από Marketing. (π.χ. βιομηχανία, μεταφορές, logistics, υπηρεσίες υγείας, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.). Πρωταρχικός στόχος του υπεύθυνου Marketing είναι να αυξήσει τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης και να φέρει νέους πελάτες και πωλήσεις.

Οι απαιτήσεις για να γίνει κανείς υπεύθυνος Marketing είναι πολλές και διαφορετικές, αλλά συνήθως ένα πτυχίο σε τομείς όπως το Marketing, η επικοινωνία, οι επιχειρήσεις ή κάποιο σχετικό πεδίο εφαρμογής είναι απαραίτητο. Πολλές εταιρείες σήμερα απαιτούν και την ύπαρξη πιστοποιήσεων Marketing, όπως πχ κάποιο Μεταπτυχιακό τίτλο ή ολοκλήρωση προγραμμάτων και σεμιναρίων που αφορούν πολλά επιμέρους πεδία του Μάρκετινγκ και είναι διαθέσιμα ευρέως στην αγορά.

Οι αρμοδιότητες ενός Marketing Specialist είναι οι ακόλουθες:

  • Έρευνα αγοράς: Ο υπεύθυνος Marketing θα αναζητήσει τις τάσεις της αγοράς σχετικά με το Marketing καθώς και όλες τις ενέργειες του ανταγωνισμού προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Είναι υπεύθυνος ώστε να καθορίσει την αγορά στόχο, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία και να αναπτύξει αποτελεσματικές μεθόδους Marketing ώστε να καθιερώσει το προϊόν / υπηρεσία στη συνείδηση του κοινού – στόχου.

  • Ανάπτυξη και κατάρτιση marketing πλάνου: Με βάση την έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού που έχει γίνει, ο υπεύθυνος Marketing πρέπει να καθορίσει το αντικείμενο της καμπάνιας Marketing πάνω στην οποία θα κινηθεί η επιχείρηση καθώς και όλες τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει για την προώθηση του brand. Το συγκεκριμένο πλάνο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα.

  • Δημιουργία Marketing υλικού: Ο υπεύθυνος Marketing θα δημιουργήσει όλο το απαραίτητο υλικό που απαιτείται προκειμένου να γνωστοποιήσει η εταιρεία τα προϊόντα της στο κοινό. Τέτοιο υλικό είναι φυλλάδια, flyers, αφίσες, εγχειρίδια χρήσης, διαφημιστικά spots, video και γραφικά. Παράλληλα θα δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα online εργαλεία που θα συνεισφέρουν προς αυτό το σκοπό (π.χ. newsletters, email campaings, διαφημίσεις στη Google, διαφημίσεις στα social media κλπ.)

  • Διαχείριση των Social Media της επιχείρησης: Ο υπεύθυνος Marketing διαχειρίζεται όλους τους λογαριασμούς της εταρείας στα μέσα με τα οποία έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο και άρα με τους τελικούς πελάτες της. Τέτοια μέσα είναι το Facebook, το Instagram, το Youtube, το Twitter κλπ. Στα καθήκοντα ενός υπεύθυνου Marketing περιλαμβάνεται η διαχείριση των συγκεκριμένων μέσων, η ανάρτηση νέου περιεχομένου σε αυτά, οι απαντήσεις στις απορίες του κοινού και η αλληλεπίδραση μαζί τους, καθώς και η παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε καμπάνιες Social Media.

  • Διοργάνωση Εκδηλώσεων: Ο υπεύθυνος Marketing αναλαμβάνει το συντονισμό για την παρουσία της εταιρείας σε εκδηλώσεις που ενδυναμώνουν το brand της, όπως συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, παρουσιάσεις προϊόντων κλπ. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την οργάνωση του event, τον καθορισμό του διαθέσιμου budget και την ανάλογη αξιοποίησή του στους σχετικούς πόρους (υλικούς ή ανθρώπινους) που απαιτούνται για την άρτια παρουσία στα ανάλογα events.

  • Μέτρηση και ανάλυση αποτελεσμάτων: Ο υπεύθυνος Marketing οφείλει να έχει πλήρη γνώση για τα αποτελέσματα κάθε καμπάνιας που έχει αναπτύξει η επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως έχει πλήρη στατιστικά στοιχεία όπως το traffic της ιστοσελίδας, στατιστικά δεδομένα για τα newsletters, δημογραφικά στοιχεία των ανθρώπων που δείχνουν ενδιαφέρον στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας κλπ. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στη συνέχεια στα ανάλογα τμήματα της εταιρείας ώστε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Marketing να καταρτίσουν ένα νέο πλάνο ή να βελτιώσουν το υπάρχον.

Το Marketing είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε κάθε επιχείρηση ειδικά σήμερα που το Digital Marketing γνωρίζει τρομακτική απήχηση και δίνει τη δυνατότητα online πωλήσεων με ταχύτατο ρυθμό. Ο ρόλος ενός υπεύθυνου Marketing είναι καθοριστικός για μια επιχείρηση καθώς πάνω του θα βασιστεί η δημιουργία ενός ισχυρού brand που θα γίνει ευρέως γνωστό στο κοινό και θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων.

Έχοντας εκτεταμένη γνώση στις μεθόδους και τις στρατηγικές Marketing, ένας Marketing Specialist δημιουργεί όλο το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να ενισχύσει την φήμη της επιχείρησης μέσω καναλιών Marketing και να δώσει ώθηση στο τμήμα πωλήσεων να επικοινωνήσουν με καλύτερο τρόπο τα αγαθά της εταιρείας στο ευρύ κοινό.