Τι είναι ο QA Tester; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ένας QA Tester, γνωστός και ως ελεγκτής διασφάλισης ποιότητας, ...