Τι είναι ο Sales Manager; Ποιος ο ρόλος, τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του;

Ο Διευθυντής Πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ...