Ένας Οικονομολόγος μελετά την παραγωγή και τη διανομή των αγαθών, υπηρεσιών και πόρων μέσα στην εταιρεία. Αναλύει όλα τα οικονομικά δεδομένα, αναπτύσσει οικονομικές θεωρίες και μοντέλα ενώ παρέχει οικονομικές προβλέψεις και συστάσεις σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και οργανισμούς. Ο Οικονομολόγος μελετά επίσης τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών και γεγονότων στις αγορές, τις οικονομίες αλλά και μεμονωμένα στα άτομα της αγοράς.

Για να γίνει κανείς Οικονομολόγος, πρέπει συνήθως να έχει πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, στη Στατιστική, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε κάποιο συναφή τομέα. Ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε κλάδο της Οικονομίας μπορεί να απαιτούνται για ανώτερες ή ερευνητικές θέσεις. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί να υπάρχουν ισχυρές δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης, γνώση οικονομικών και χρηματοοικονομικών ροών, ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα αλλά και ως μέρος μιας ευρύτερης ομάδας.

Οι ευθύνες ενός Οικονομολόγου μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον Εργοδότη του και τον συγκεκριμένο ρόλο που κατέχει, αλλά ορισμένες κοινές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και τάσεων για την παροχή προβλέψεων και συστάσεων για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς ή διάφορες κυβερνητικές ή μη δομές.

  • Ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων και θεωριών για την εξήγηση των οικονομικών φαινομένων και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων της αγοράς

  • Διεξαγωγή ερευνών σε διάφορα οικονομικά θέματα όπως ο πληθωρισμός, οι αγορές εργασίας και ο αντίκτυπος των οικονομικών πολιτικών στις αγορές και τις οικονομίες.

  • Ανάλυση του αντίκτυπου των οικονομικών πολιτικών και γεγονότων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και παροχή συστάσεων για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο απόκρισης σε αυτά τα γεγονότα.

  • Σύνταξη εκθέσεων, άρθρων και άλλου υλικού για την επικοινωνία των οικονομικών τάσεων, προβλέψεων και συστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα κοινού.

  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς σχετικά με την οικονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής, της δημοσιονομικής πολιτικής και των εμπορικών πολιτικών.

Ένας Οικονομολόγος είναι απαραίτητος σε μια εταιρεία επειδή μπορεί να παρέχει πολύτιμες γνώσεις για το οικονομικό περιβάλλον και να βοηθήσει τις εταιρείες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει μια στρατηγική προοπτική για τις οικονομικές τάσεις και τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών και γεγονότων, που μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν ευκαιρίες και προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις οικονομικές προκλήσεις προλαμβάνοντας μελλοντικά κρίσιμα ζητήματα.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, ο ρόλος ενός Οικονομολόγου είναι να παρέχει στους λήπτες αποφάσεων τις πληροφορίες και την ανάλυση που χρειάζονται για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι Οικονομολόγοι μπορούν να εργαστούν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, εταιρειών συμβούλων, κρατικών υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εταιρειών. Σε αυτούς τους οργανισμούς, μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών προβλέψεων, έρευνας αγοράς, ανάλυσης πολιτικής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο οικονομικά θέματα.

Συμπερασματικά, ένας Οικονομολόγος είναι ένας άριστα εκπαιδευμένος επαγγελματίας που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο να παρέχει στους λήπτες αποφάσεων τις γνώσεις και την ανάλυση που χρειάζονται για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Με την εξειδίκευσή τους στα Οικονομικά, οι Οικονομολόγοι είναι αναγκαίοι για τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς  ώστε να τους βοηθούν να κατανοήσουν το οικονομικό περιβάλλον και να ανταποκριθούν στις οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος. Είτε εργάζεται σε τράπεζα, εταιρεία συμβούλων, κρατική υπηρεσία ή εταιρεία, οι Οικονομολόγοι μπορούν να παρέχουν χρήσιμες γνώσεις και συστάσεις για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους και να εξελιχθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο.